OFERTA AGENCJI CELNEJ IMET-AC

l

Dokonywanie odpraw celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu (także w procedurze uproszczonej)

l

Wypełnianie karnetów TIR ze zgłoszeniem w elektronicznym systemie tranzytowym NCTS

l

Wystawianie  i legalizacja świadectw pochodzenia,  EUR.1, ATR

l

Doradztwo w sprawach celnych

l

Sporządzanie deklaracji INTRASTAT

l

Dokonywanie odpraw celnych w procedurze eksportu (także  w procedurze uproszczonej)

l

Wypełnianie  listów przewozowych CMR, dokumentów INF3

l

Wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne

l

Pośrednictwo w rejestracji firmy w systemach służby celnej (numer EORI, rejestracja reprezentacji, aktualizacja danych itp)

l

Sporządzanie deklaracji akcyzowej AKC-U (samochody osobowe)

SPRAWDŹ JAK DO NAS TRAFIĆ

IMET-AC

ul. Octowa 4, 15-399 Białystok

Za serwisem Renault