OFERTA AGENCJI CELNEJ IMET-AC

l
Dokonywanie odpraw celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu (także w procedurze uproszczonej)
l
Wypełnianie karnetów TIR ze zgłoszeniem w elektronicznym systemie tranzytowym NCTS
l
Wystawianie  i legalizacja świadectw pochodzenia,  EUR.1, ATR
l
Doradztwo w sprawach celnych
l
Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
l
Dokonywanie odpraw celnych w procedurze eksportu (także  w procedurze uproszczonej)
l
Wypełnianie  listów przewozowych CMR, dokumentów INF3
l
Wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne
l
Pośrednictwo w rejestracji firmy w systemach służby celnej (numer EORI, rejestracja reprezentacji, aktualizacja danych itp)
l
Sporządzanie deklaracji akcyzowej AKC-U (samochody osobowe)

SPRAWDŹ JAK DO NAS TRAFIĆ